Hvorfor er det så viktig for oss å lære?

Av Martin Farstad Borg november 2021

Noe av essensen til oss mennesker handler om et sterkt ønske om å bli bedre. Vi ønsker å bli bedre foreldre, bedre barn, bedre partnere, bedre elskere, og bedre arbeidere. Jeg tror dette er dypt rotfestet i vår natur. For meg er læring den mest spennende og inspirerende delen av det å leve. Vi lærer så lenge vi lever, enten vi vil eller ikke.

Denne evnen til å lære gir grunnlag for at vi kan ta kontroll og bli arkitekter i eget liv. Vi lever i en tid hvor vi har muligheten til å oppnå mestring på mange områder gjennom digitale kunnskapskilder helt gratis.

Det er rett og slett vakkert. Det er et under. Det er fantastisk. Det er som en drøm som har blitt til virkelighet. Det er et mye større mirakel enn de fleste, meg selv inkludert, tar seg tid til å tenke over og være takknemlige for. Jeg kan i utgangspunktet lære meg et nytt fag og til og med bygge en ny karriere flere ganger i løpet av mitt voksne liv.

For mange kan dette være svært overveldende. Det er utfordrende å sette av tid til å finne frem til de beste læringskildene på nett. Det krever en høy grad av kritisk tenkning over en lengre periode. Tar du deg tiden derimot, vil du til slutt finne frem til ærlige og sannferdige læremestere i faget du ønsker å lære deg.

Så tilbake til menneskets natur. Den kanskje viktigste kilden til frustrasjon og fortvilelse finner vi den manglende evnen til å bli bedre. Eller mangel på vellykkethet i vår streben etter suksess. Den eneste måten vi kan nå toppen på er ved å gjøre mange små og store feil på veien. Det er antakelig den meste effektive og samtidig mest smertefulle måten å lære på. Det er ikke nok å gjøre feil. Vi må også være ærlig overfor oss selv og innrømme feilen. Vi må også etterstrebe å lære av feilene og unngå å gjøre samme feil gang på gang. Eller i det minste gjøre nye feil fremfor gamle.

Har du lært av noen feil? Fortell oss om det da vel!