You are currently viewing Ingen liker et talking head

Ingen liker et talking head

Poenget med video er å engasjere. De færreste av oss er i stand til å fange enhver oppmerksomhet bare ved å snakke. Hvilke bilder er det egentlig som skal rulle og gå mens historien blir fortalt av intervjuobjektet, og hva vil la seg gjøre å filme?

1. Hva er egentlig B-roll?
Våre profilfilmer består som regel av A-Roll og B-Roll. A-Roll er vanligvis intervjuer med relevante ledere og medarbeidere i bedriften. Mens B-Roll er de bildene som illustrerer det intervjuobjektet snakker om. Prater du om kaffe, så filmer vi for eksempel reisen fra brenning til kaffekopp.

2. Hva er poenget med B-Roll?
God B-roll er gjerne kreative sekvenser, der følelsene skal settes i sving. Sammen med musikk og grafikk vil vi treffe publikum både i hodet og hjertet. Kundene dine liker både å bli sett på som rasjonelle, men også med rike indre liv med mye mening.

3. Må vi planlegge B-Roll selv?
Det er det MMM er her for! Men vi er opptatt av at våre kunder har eierskap til filmene vi lager. Det er jo tross alt deres identitet vi skal være med å løfte frem. Derfor pleier vi alltid å tegne ut filmen i planleggingsfasen, slik at du som kunde kan være med på den kreative reisen. Får vi dog frie tøyler skal det ikke stå på idéene 😀

Ønsker du bistand med video og markedsføring i sosialer medier?

Du vil kanskje like disse innleggene