WEXFO - World Expression Forum

“World expression forum is the most interesting place to be for everyone who is interested in freedom of expression”

Anette Trettebergstuen 
Minister of culture and equality

World Expression Forum (WEXFO) har som mål å sikre og styrke global ytringsfrihet basert på veiledning på høyt nivå, beste praksis og analyser av høy kvalitet. WEXFO er en felles arena for de som har en sterk tro på ytringsfrihet som en forutsetning for en global bærekraftig utvikling.

Behovet for et forum hvor ytringsfrihetens utfordringer kan diskuteres og debatteres er større enn noen gang. Men vi ønsker også å vise frem fremgang. Frie medier, litteratur og andre kunstarter er grunnleggende forutsetninger for ytringsfrihet. De gir kunnskap, og er sentrale i konstruktiv, kritisk debatt. De utfordrer forankrede forestillinger, former vår selvforståelse og tar samtidig vare på samfunnets minner.

Ytringsfrihet er nødvendig for tillit og åpenhet, både mellom individer og mellom det offentlige og sosiale institusjoner. Ytringsfrihet er en forutsetning for et «samfunn for alle».

MMM leverer videomarkedsføring til www.wexfo.no og til facebooksiden til WEXFO.

 

Kunde: Matrute Gudbrandsdal
Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.
Se film
Kunde: World Expression Forum
WEXFO er en felles arena for de som har en sterk tro på ytringsfrihet som en forutsetning for en global bærekraftig utvikling.
Se film
Kunde: NHO Norge
Fra idé til handling: Innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten.
Se stream
Kunde: Krafttak for grønn vekst
Muligheter for industrien i Gudbrandsdalen
Se stream
Kunde: HelseINN
En film som viser hva Helseinn er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Gudbrandsdal Energi Holding
En film som viser hva Gudbrandsdal Energi Holding er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Sparebank 1 Bedriftsløftet
En film om Heidal Ysteri og samarbeidet med Sparebank 1.
Se film
Kunde: Gvegen
En serie filmer som setter enestående lokalbedrifter på kartet.
Se film
Kunde: Innlandet Fylkeskommune
En humoristisk og ungdommelig film fra Vinstra Videregående Skole til ungdomsskoleelever.
Se film
Previous slide
Next slide

Kunne du tenke deg liknende filmer?