NHO Norge

Fra idé til handling, innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten

Nasjonalt program for leverandørutvikling hjelper offentlige virksomheter med å ta i bruk innovative anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.  NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har ansvaret for programadministrasjonen. Det er regionale kontakter ved flere av NHO og KS sine regionkontor.

Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 200 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2024 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

Hva kan skje når behov møter løsning gjennom metodikk for innovative anskaffelser? Webinaret inneholdt faglige innlegg, praktiske eksempler og panelsamtaler med overføringsverdi til å løse mange behov innen innovasjon i helse- og omsorgssektoren. 

Oppdraget var å streame et webinar med foredragsholdere både  i studio og remote. MMM leverte streaming, multikamera, lyd, lys og skreddersydd grafikk.

Kunde: Krafttak for grønn vekst
Muligheter for industrien i Gudbrandsdalen
Se stream
Kunde: HelseINN
En film som viser hva Helseinn er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Gudbrandsdal Energi Holding
En film som viser hva Gudbrandsdal Energi Holding er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Sparebank 1 Bedriftsløftet
En film om Heidal Ysteri og samarbeidet med Sparebank 1.
Se film
Kunde: Gudbrandsdalsvegen
En serie filmer som setter enestående lokalbedrifter på kartet.
Se film
Kunde: Innlandet Fylkekommune
En humoristisk og ungdommelig film fra Vinstra Videregående Skole til ungdomsskoleelever.
Se film
Kunde: Matrute Gudbrandsdal
Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.
Se film
Kunde: NHO Norge
Fra idé til handling: Innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten.
Se stream
Previous slide
Next slide

Trenger du å streame et event?