Matrute Gudbrandsdal

Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.

Matrute Gudbrandsdal er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmat som representerer lokalmatprodusenter, og Nasjonalparkriket og Visit Lillehammer som representerer reiselivet. Målet er å videreutvikle gode lokale mat- og drikkeopplevelser for tilreisende og lokale.

Gudbrandsdalen byr på ekte og rene smaker. Den friske lufta og det rene vannet gir grobunn for gode smaker av fjell og vidde.

Bærekraftig produksjon er viktig og naturlig for oss, slik vi har gjort det i generasjoner. Matrute Gudbrandsdal er opptatt av at maten skal ha identitet. Lokal matproduksjon tar vare på kulturarven, og bidrar til lokal verdiskapning.

Bli med på en reise, og smak deg gjennom Gudbrandsdalen – fra Lillehammer i sør til Dovre i nord!

I 2021 inngikk MMM et samarbeid med Matrute Gudbrandsdal for å produsere film. Målet i arbeidet var å få mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen samt å synliggjøre hvor man kan få gode lokale matopplevelser. I tillegg ønsket oppdragsgiver at filmene skulle inspirere til samarbeid og dialog mellom medlemsbedriftene i Matrute Gudbrandsdal. 

Resultatet ble 30 korte reklamefilmer til sosiale medier og 3 lengre filmer der 6 representanter fra medlemsbedriftene intervjuer hverandre og lager mat sammen.

Kunde: NHO Norge
Fra idé til handling: Innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten.
Se stream
Kunde: Krafttak for grønn vekst
Muligheter for industrien i Gudbrandsdalen
Se stream
Kunde: HelseINN
En film som viser hva Helseinn er, og hva de jobber med.
Se filmen
Kunde: Gudbrandsdal Energi Holding
En film som viser hva Gudbrandsdal Energi Holding er, og hva de jobber med.
Se filmen
Kunde: Sparebank 1 Bedriftsløftet
En film om Heidal Ysteri og samarbeidet med Sparebank1.
Se filmen
Kunde: Gudbrandsdalsvegen
En serie filmer som setter enestående lokalbedrifter på kartet.
Se filmene
Kunde: Innlandet Fylkekommune
En humoristisk og ungdommelig film fra Vinstra Videregående Skole til ungdomsskoleelever.
Se filmen
Kunde: Matrute Gudbrandsdal
Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.
Se filmene
Previous slide
Next slide

Kunne du tenke deg liknende filmer?