Krafttak for grønn vekst

Ideverksted for industrien i Gudbrandsdalen

I 2019 tok energiselskapene i Gudbrandsdalen initiativ til et forprosjekt som skulle bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en «smart, grønn dal».

I dag er det Gudbrandsdal Energi Holding, Eidefoss, Skjåk Energi, Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebank 1 Lom og Skjåk som er eiere av prosjektet, og har en ambisjon om å bidra til grønn omstilling i hele regionen. SIVA partneren Skåppå har prosjektledelsen.

Krafttak for grønn vekst er en felles satsning mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye muligheter. I det grønne skiftet må vi være tidlig ute, for bærekraft gir konkurransekraft.

Alle kommunene i Gudbrandsdalen bidrar aktivt inn i Krafttak. De er en viktig motor som grønn og innovativ innkjøper og premissgiver, og skal Gudbrandsdalen klare å ta konkurranse- og omdømmefortrinn er vi avhengige av et godt samspill mellom kommunene og næringslivet.

Forprosjektet gav en indikasjon på hva det er størst behov for i Gudbrandsdalen og hvilke tiltak som vil gi størst effekt for å realisere mer bærekraftig innovasjon og vekst i regionen. Dette er nedfelt i en strategi for «Den Smarte Grønne Dalen».

Mange spørsmål sto på agendaen når Krafttak for grønn vekst inviterte industrien i Gudbrandsdalen til idéverksted. På hvilke områder kommer det nye lovkrav fra det offentlige eller nye forventninger fra markedet? Hvordan kan vi bidra til å løse framtidas utfordringer? Og hvor ligger mulighetene?

Målet med idéverkstedet var å inspirere og utfordre for å finne ideer til hvordan industriaktører sammen kan ta større eller nye posisjoner i dette landskapet. Idéverkstedet blir fulgt  opp i etterkant gjennom prosjektet Krafttak for grønn vekst og utviklingspartneren Skåppå for å koble sammen de som vil og kan ta ideene videre til virkelighet.

MMM leverte streaming, multikamera, lyd, lys og skreddersydd grafikk. 

Kunde: HelseINN
En film som viser hva Helseinn er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Gudbrandsdal Energi Holding
En film som viser hva Gudbrandsdal Energi Holding er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Sparebank 1 Bedriftsløftet
En film om Heidal Ysteri og samarbeidet med Sparebank 1.
Se film
Kunde: Gudbrandsdalsvegen
En serie filmer som setter enestående lokalbedrifter på kartet.
Se film
Kunde: Innlandet Fylkekommune
En humoristisk og ungdommelig film fra Vinstra Videregående Skole til ungdomsskoleelever.
Se film
Kunde: Matrute Gudbrandsdal
Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.
Se film
Kunde: NHO Norge
Fra idé til handling: Innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten.
Se stream
Kunde: Krafttak for grønn vekst
Muligheter for industrien i Gudbrandsdalen
Se stream
Previous slide
Next slide

Trenger du å streame et event?