HelseINN

Innovative helsetjenester på brukernes premisser

HelseINN er en ideell forening som jobber med å fremme innovasjon og samskaping mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Nettverket deres består av over 70 partnere i hele Innlandet, deriblant NTNU, sykehuset Innlandet og Kreftforeningen. Målet er å skape bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester for innbyggerne. De har kontorer i både Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. 

HelseINN fungerer som en samarbeidsarena for utdanning, akademia, kommunene, helsevesenet, arbeidsgiverne og bedriftene. Der arbeider de på tvers av sektorer og bransjer. Erfaringer og synspunkter fra alle sider av folkehelse legges til grunn slik at det er brukernes behov styrer innovasjon og utforming av fremtidens helsetjenester. 

HelseINN arbeider tett med kommuner og sykehus og får dermed et unikt innblikk i brukernes behov. Magien skjer når disse behovene blir løftet frem til bedrifter og leverandører i HelseINN-nettverket. Da blir fremtidens helsetjenester utviklet og utformet basert på brukernes behov. 

HelseINN kontaktet MMM for å lage en profilfilm. En film som viser hva HelseINN er, og hva de jobber med. HelseINN er en  jovial gjeng med svært høy kompetanse på mange felt, spesielt innen brukerstyrt innovasjon i helsesektoren. God stemningen og humor preger alltid samarbeidet vårt med HelseINN og filmen gjengir dette på en autentisk måte.

Kunde: Gudbrandsdal Energi Holding
En film som viser hva Gudbrandsdal Energi Holding er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Sparebank 1 Bedriftsløftet
En film om Heidal Ysteri og samarbeidet med Sparebank 1.
Se film
Kunde: Gudbrandsdalsvegen
En serie filmer som setter enestående lokalbedrifter på kartet.
Se film
Kunde: Innlandet Fylkekommune
En humoristisk og ungdommelig film fra Vinstra Videregående Skole til ungdomsskoleelever.
Se film
Kunde: Matrute Gudbrandsdal
Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.
Se film
Kunde: NHO Norge
Fra idé til handling: Innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten.
Se stream
Kunde: Krafttak for grønn vekst
Muligheter for industrien i Gudbrandsdalen
Se stream
Kunde: HelseINN
En film som viser hva Helseinn er, og hva de jobber med.
Se film
Previous slide
Next slide

Kunne du tenke deg en liknende film?