Gudbrandsdal Energi Holding

Et familietre med mange grener

GE Holding er morselskapet i GE konsernet og forvalter selskapene GE Produksjon, GE Fornybar, GE Fiber samt Vevig.

Gudbrandsdal Energi historie strekker seg helt tilbake til 1916, da AS Nordre Fron ble etablert. Siden da har mange små kraftselskaper slått seg sammen og i dag dekker GE et område som strekker seg fra Sandbumoen i nord til Lillehammer i sør. GE-konsernet arbeider i dag med både distribusjon av strøm, produksjon av strøm gjennom vannkraft og vindkraft, samt fiber.

Gudbrandsdal Energi Holding eies av Ringebu kommune, Øyer kommune, Nord-Fron kommune og Sør-Fron kommune. Overskuddet fra driften går dermed rett tilbake til innbyggernes kommuner og skaper bedre tjenester og bedre bo- og oppvekstvilkår. I tillegg tar Gudbrandsdal Energi-konsernet miljøansvar og er en bidragsyter til at Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn. De arbeider for trivsel og bolyst i eierkommunene, og støtter aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge. 

GE Holding ønsket å fortelle kundene om morselskapet og la publikum bli kjent med underselskapene gjennom korte fortellinger med intervjuer og filmklipp som viser  hverdagen i hvert av selskapene.

Kunde: Sparebank 1 Bedriftsløftet
En film om Heidal Ysteri og samarbeidet med Sparebank 1.
Se film
Kunde: Gudbrandsdalsvegen
En serie filmer som setter enestående lokalbedrifter på kartet.
Se film
Kunde: Innlandet Fylkekommune
En humoristisk og ungdommelig film fra Vinstra Videregående Skole til ungdomsskoleelever.
Se film
Kunde: Matrute Gudbrandsdal
Mer lokalmat på menyen hos spisesteder i Gudbrandsdalen.
Se film
Kunde: NHO Norge
Fra idé til handling: Innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten.
Se stream
Kunde: Krafttak for grønn vekst
Muligheter for industrien i Gudbrandsdalen
Se stream
Kunde: HelseINN
En film som viser hva Helseinn er, og hva de jobber med.
Se film
Kunde: Gudbrandsdal Energi Holding
En film som viser hva Gudbrandsdal Energi Holding er, og hva de jobber med.
Se film
Previous slide
Next slide

Kunne du tenke deg en liknende film?